Tartu Rahvaülikooli esilehele

Erivajadusega inimene töökollektiivis

Meie ümber on palju inimesi, kellel on terviseprobleemid juba sünnist saati või elu jooksul tekkinud väga erinevatel põhjustel. Terve inimesena on meil erivajadustega inimest raske mõista, seetõttu tunneme ennast kohmetuna ja kahtleme kuidas on kõige parem nendega suhelda.

Koolitus toimub:1.11.2017 K, kell 15-16.30Vaksali 7
Maht:2 akadeemilist tundi
Hind:22 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Sihtgrupp: ametnikud, teenindajad, õpetajad ja teised, kes puutuvad tööalaselt kokku erivajadusega inimestega.

Koolituse teemad:

  • erinevaid erivajadused: diabeet, epilepsia, allergia, reuma, kõne- ja kuulmispuue, nägemispuue, liikumispuue jne
  • kuidas erivajadusega inimesega adekvaatselt käituda ja vajadusel abistada
  • lühiülevaade Töötukassa poolt pakutavatest teenustest seoses erivajadustega inimeste tööle võtmisel ning tööealiste inimeste rehabilitatsioonivõimalustest

Mõistes paremini erivajadusega inimesi, oskame suhelda mõlemale poolele rahuldustpakkuvalt.

Juhendaja

Senta Michelson

Esmakordselt oma elus puutusin kokku puuetega inimestega 1973 aastal, kui asusin tööle Tartu Kurtide ühingusse. Mind võeti selles kogukonnas kiiresti omaks. Jäin sinna tööle 18 aastaks. Huvi ja soov aidata erivajatustega inimesi sai mulle otsustavaks ka eriala valikul ülikooli astumisel. Lõpetasin 1981 aastal TRÜ defektoloogia erialal. 1991 - 1997 töötasin Tartu Ülikooli Lastekliinikus õppealajuhataja ja õpetajana. 1998 aastast kuni käesoleva ajani töötan Tartu Puuetega Inimeste Koja tegevjuhina.

Osale kursusel!