Spagaat töö- ja eraelu vahel - kas tasakaal on võimalik?

Sellel kursusel õpime tundma põhjuseid, mis meid praegusel hetkel takistavad saavutamast tasakaalu töö- ja eraelu vahel ning leiame loominguliste tehnikatega sellele olukorrale lahendusi.

Enne kursusele tulekut soovitame mõelda järgmistele küsimustele:

 • Milline situatsioon tekitab stressi?
 • Millised on sind tagant tõukavad motiivid ja väärtused?
 • Millised sinu eluvaldkondadest on praegusel hetkel tahaplaanile jäänud? Miks?

Erinevate eluvaldkondade koosmäng on oluline tegur edu ja rahulduse saavutamisel elus. Töö käigus õpime, kuidas ületada rasked olukorrad, seades prioriteete, kehtestades piire ja rakendades mentaalstrateegiaid. Tunnis kasutatakse lisaks teooriale ka erinevaid individuaalseid harjutusi, grupiarutelusid ja grupitööd.

Tasakaal koosneb kolmest osast:

 • ajaline tasakaal –töö-, pere- ja era elu rollide vahel jagatakse aega võrdselt;
 • seotuse tasakaal – psühholoogiline seotuse tase töö- ja pereelu rollide vahel on võrdne;
 • rahulolu tasakaal – rahulolu tase töö- ja pereelu rollide vahel on võrdne.

Töö- ja pereelu tasakaalu edendamisel on oluline teada ja arvestada, mida saab inimene ise teha, et paremini ühitada oma töö- ja pereelu tegevusi. Just sellel kursusel õpitakse tundma põhjuseid, mis pidurdavad saavutamast tasakaalu ning leitakse loominguliste tehnikatega sellele olukorrale lahendusi. Vastuseid leitakse järgmistele küsimustele:

 • Millised on Teid tagant tõukavad motiivid ja väärtused?
 • Millised Teie eluvaldkondadest on praegusel hetkel tahaplaanile jäänud?
 • Millised rollid on Teie elus esmatähtsad?
 • Kuidas saavutata Teie isiklik tasakaal erinevate eluvaldkondade vahel?
 • Kuidas ületada rasked olukorrad, seades prioriteete ja kehtestades piire?

Erinevate eluvaldkondade koosmäng on oluline tegur edu ja rahulduse saavutamisel. Kõik inimesed on erinevad ja igaüks valib sobivaima lahenduse, võttes sellega vastutuse oma isikliku heaolu eest